ציר השדרה לב הקמפוס אוניברסיטת ב"ש

תחרות, בשיתוף לרמן אדריכלים