חידוש תב"ע אגם המעלות 2014

בשיתוף רקפת סיני,  מייזליץ-כסיף