תמונה 4.jpgלוגו
תמונה 4.jpgלוגו

תמונה 4.jpgלוגו
תמונה 4.jpgלוגו

1/4

חידוש תב"ע אגם המעלות 2014

בשיתוף רקפת סיני,  מייזליץ-כסיף