press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

תב"ע פתרונות חניה,רמת אביב הוותיקה 2015-2017

חיזוק מדד ההליכות בשכונה תוך עידוד נטיעות, מיתון תנועה ויצירת שבילי אופניים

"מרחבים ציבוריים טובים גורמים לתושבים להתאהב בעירם, הם משפיעים על הקשר בין התושב לעיר יותר מאשר הדירה שהוא גר בה"   

אמנדה ברדין, מתכננת אורבנית, אדריכלית העיר ניו יורק לשעבר