נספח עיצוב אדריכלי ונופי
נספח עיצוב אדריכלי ונופי

נספח עיצוב אדריכלי ונופי
נספח עיצוב אדריכלי ונופי

מבט מאלוף שדה
מבט מאלוף שדה

נספח עיצוב אדריכלי ונופי
נספח עיצוב אדריכלי ונופי

1/3

מתחם כורוזין, גבעתיים השדרה המרכזית