1/6

ציר השדרה לב הקמפוס אוניברסיטת באר שבע 

תחרות בשיתוף לרמן אדריכלים