מרחב המחיה של עצי הרחוב
מרחב המחיה של עצי הרחוב

בתל-אביב

מרחב המחיה של עצי הרחוב
מרחב המחיה של עצי הרחוב

בתל-אביב

מרחב המחייה של עצים
מרחב המחייה של עצים

בסביבה עירונית בישראל

מרחב המחיה של עצי הרחוב
מרחב המחיה של עצי הרחוב

בתל-אביב

1/4

עצים במרחב העירוני